Vietnamese English Japanese
ClientNgân hàng BIDV
LocationSonora, CA 95370
CategoryNgân hàng
Year2015

Ngân hàng BIDV

Thiết kế xây dụng Khối ngân hàng, CÔng cty KAP thiết kế và xây dựng cho ngân hàng BIDV .