Vietnamese English Japanese

Vũ thị thu Hiền

“ Kỹ sư KAP gần gủi, thân thiên, công nhân chăm chỉ. Tôi rất hài lòng với cách làm việc của cán bộ công nhân KAP. ”

Vũ thị thu Hiền
Quận 1, Tp.HCM