y kien khach hang

レンタルキオスク

SIZE : 1.350 meters


03 mechanic drawing 

PROJECT DETAILS

PROJECT NAME : KIOSK FOR RENT
LOCATION : No 01, N3 Street, Cau Tram industrial zone, Long An Province, Viet Nam
DESGN BY : KAP Company
BUILT BY : KAP Company
CLIENT/OWNER : VDA Company
PROJECT TYPES :Factory
SIZE : 1.350 meters
YEAR COMPLETED : 2019

DESIGN DRAWING

CONSTRUCTION PROCESS

 

SERVICE サービス

View all
View

工場での修理とメンテナンスのコンサルティング

Nhu cầu hàng hoá ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu cần nhà xưởng để chứa hàng hoá, thiết bị máy...

View

施工監理コンサルタント

Trong một xã hội phát triển không ngừng nghỉ như ngày nay thì đã có rất nhiều công trình mọc lên...

View

インフラの構築と維持

Nhu cầu hàng hoá ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu cần nhà xưởng để chứa hàng hoá, thiết bị máy...